Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Zapewnienie bazy noclegowej oraz wy??ywienia dla 120 dzieci w wieku 10-12 lat w czasie wypoczynku letniego nad morzem?.

Data publikacji: 13.05.2011r.
Termin sk??adania ofert: ---

BU.271.01.2011                                         Leszno, dnia 13 maja 2011 roku
 
           
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
________________________________________________________________
 
Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Zapewnienie bazy noclegowej oraz wyżywienia dla 120 dzieci w wieku 10-12 lat w czasie wypoczynku letniego nad morzem”.
 
1.    Zamawiający – Urząd Miasta Leszna powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
 
Oferta Nr 1 – Biuro Wczasowo – Kolonijne „ALEX”
                         Aleksandre Kotruchow
                        ul. Marii Dąbrowskiej 21/30
                        01 – 903 Warszawa             
                   Cena ofertowa: 42.000,00 zł brutto
 
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza się ww. Wykonawcę z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a tym samym zgodnie z art. 24 ust 4 oraz z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę uznaje się za odrzuconą z uwagi na to, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.
Powodem odrzucenia było wskazanie nieprawidłowej odległości z pensjonatu „Łebsko” do morza. Wykonawca wskazał odległość 900 metrów, gdzie rzeczywista odległość wynosi 6,6 km.
 
Oferta Nr 2 – Biuro Podróży „HES”
                        Krystyna Admaska
                   ul. Słowiańska 42
                   64 – 100 Leszno
                   Cena ofertowa: 60.600,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
2.    W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy Biuro Podróży „HES” Krystyna Adamska ul. Słowiańska 42 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawierała cenę będącą w dyspozycji Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia.
 
 
 
 
 
 
 

Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził: 49
Opublikowany dnia: 2011-05-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.