Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniej?cego budynku kot??owni na budynek us??ug administracyjnych w Lesznie Pl. Ko??ciuszki

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2011

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA LESZNAZgodnie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 27.04.2011r została wydana decyzja nr 8/IP/2011kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącego budynku kotłowni na budynek usług administracyjnych w Lesznie Pl. Kościuszki ( działka nr ewid. 1/9, 1/5, 6/14, 3/2 ark.m.17)


W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, przy Al. Jana Pawła II 21, pok. 26 -27, której doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Prezydent Miasta


Tomasz Malepszy

Autor informacji: Miko??ajczak Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2011-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.