Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ??WYKONYWANIE NAWIERZCHNI Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO NA WYBRANYCH ULICACH MIASTA LESZNA?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U.  Nr  223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 2 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Wykonywanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na wybranych ulicach miasta Leszna”.

 

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Lp.

 

Firma

Oferowana cena porównywalna

 

Punktacja

– kryterium cena

1.            

PTSH PRA-MAS Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Święciechowska 158

 

31,10

76,33

2.            

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Bema 33 

 

23,739

 

100

 

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

Wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 35 z ceną ofertową porównywalną 23,739.

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

 

Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 18 maja 2011r.


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2011-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.