Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o rozstrzygni?ciu przetargu dla zam??wienia publicznego p.n.: ??Budowa nawierzchni jezdni odcinka ul. Rejtana w Lesznie?.


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że złożono 4 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Budowa nawierzchni jezdni odcinka ul. Rejtana w Lesznie”.
Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją: 

Lp.
Wykonawca
Cena ofertowa brutto
Punktacja
1
Firma ŻAK Roboty Drogowo-Mostowe
Leszno, ul. Krzyckiego 27
319 769,99
98,44
2
KONSORCJUM:
POL-DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o. - Lider
Bonikowo, ul. Dworcowa 29, 64-000 Kościan
PUB INFRAKOM Sp. z o.o. – Partner
64-200 Wolsztyn, ul. Słodowa 1
382 579,15
82,28
3
Leszczyńskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
Leszno, ul. Energetyków 6
380 752,72
82,68
4
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. Leszno, ul. Bema 33
314 790,65
100,00

 W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 z ceną ofertową 314 790,65 zł brutto.
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2011-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.