Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ??REMONT NAWIERZCHNI Z P?YT GRANITOWYCH W UL. S?OWIA??SKIEJ ORAZ W PRZEJ??CIU PODZIEMNYM W AL. JANA PAW?A II W LESZNIE?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U.  Nr  223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 2 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Remont nawierzchni z płyt granitowych w ul. Słowiańskiej oraz w przejściu podziemnym w al. Jana Pawła II w Lesznie”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

Lp.

Firma

Oferowana kwota

(brutto)

Punktacja – kryterium cena

1

ARSTONE Jarosław Bokś

64-100 Leszno ul. Pankiewicza 4

 

57.810,00 zł

47,24

2

SALAR Sp. z o.o.

64-010 Krzywiń Gierłachowo 54a

 

27.309,69 zł

100

 

 

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

1.  Wybrać ofertę firmy SALAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gierłachowie 54a, z ceną ofertową  27.309,69 zł brutto.

    Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

 

2.  Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w dniu 27 kwietnia 2011 r.

 


 


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2011-04-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.