Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV w rejonie ul. Xawerego Dunikowskiego, Jerzego Dudy-Gracza, W??adys??awa Hasiora i J??zefa Brandta, w Lesznie

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2011

O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717z zm.)
zawiadamiam strony postępowania
że w dniu 4.04.2011 r. wydana została decyzja Nr 7/Ip/2011, kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotycząca budowy linii kablowej nn 0,4 kV w rejonie ul. Xawerego Dunikowskiego, Jerzego Dudy-Gracza, Władysława Hasiora i Józefa Brandta, w Lesznie - inwestycja w granicach działek o nr ewidenc. 2/88, 2/31, 2/39, 2/59, 2/52, 2/46, 2/47, arkusz mapy 2.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.


Prezydent Miasta Leszna


Tomasz MalepszyAutor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2011-04-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.