Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZAWIADOMIENIE O UNIEWA??NIENIU POST?POWANIA Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: ??Wynajem powierzchni reklamowych na no??niku typu billboard dla Miasta Leszna? w ramach projektu pn.: ??Promocja produkt??w turystycznych po??udniowo ?? zachodniej Wielkopolski?.

Data publikacji: 06.04.2011r.
Termin sk??adania ofert: ---

    
PR – IT.271.02.2011                        Leszno, dnia 06 kwietnia 2011 roku
 
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
______________________________________________________________________________
Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Wynajem powierzchni reklamowych na nośniku typu billboard dla Miasta Leszna” w ramach projektu pn.: „Promocja produktów turystycznych południowo – zachodniej Wielkopolski”.
Zamawiający – Urząd Miasta Leszna, działając na postawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie przetargowe, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
UZASADNIENIE
_________________________________
W prowadzony postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Wynajem powierzchni reklamowych na nośniku typu billboard dla Miasta Leszna” w ramach projektu pn.: „Promocja produktów turystycznych południowo – zachodniej Wielkopolski” doszło do otwarcia oferty złożonej przez Wykonawcę przed terminem składania ofert określonym w SIWZ.
W zaistniałej sytuacji doszło do naruszenia art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych „Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert”. Nie zachowanie poufności oferty przed jej publicznym otwarciem może mieć wpływ na wynik postępowania przetargowego, a czynność otwarcia oferty ma charakter jednokrotny i ze swej natury nie może być powtórzona w danym postępowaniu przetargowym (Wyrok z dnia 12 października 2009r., KIO/UZP 1344/09)

Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził: 49
Opublikowany dnia: 2011-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.