Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o zawarciu umowy w sprawie zam??wienia publicznego p.n.: ??Pe??nienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Budowa ulicy Grzybowej w Lesznie ???cz?cej ul. K?kolewsk? (DK12) z ul. Osieck? (DW432)?

Numer dokumentu: MZD.272.10.2011
Rok: 2011

Urząd Miasta Leszna

zawiadamia, że została zawarta umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Budowa ulicy Grzybowej w Lesznie łączącej ul. Kąkolewską (DK12) z ul. Osiecką (DW432)”

Umowę zawarto z wybranym w przetargu nieograniczonym z wykonawcą, którym jest NBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 3c.


Umowę zawarto na kwotę: 52 890,00 zł brutto.

Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2011-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.