Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zam??wienia publicznego p.n.: "Budowa ulicy Grzybowej w Lesznie ???cz?cej ul. K?kolewsk? (DK12) z ul. Osieck? (DW432)?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że złożono 3 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Budowa ulicy Grzybowej w Lesznie łączącej ul. Kąkolewską (DK12) z ul. Osiecką (DW432)”.
Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp.
Oferent
Cena (brutto)
Punktacja
1
Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Energetyków 6
3 898 290,83 zł
82,74
2
KONSORCJUM:
LIDER:
PTSH PRA-MAS Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Święciechowska 158
PARTNER:
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Święciechowska 158 
3 225 399,76 zł
100,00
3
KONSORCJUM:
LIDER:
„POL-DRÓG KOŚCIAN” Sp. z o.o.
64-000 Kościan, Bonikowo, ul. Dworcowa 29
PARTNER:
„POL-DRÓG PIŁA” Sp. z o.o.
64-920 piła, ul. Wawelska 106
3 841 225,96 zł
83,97


W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę Konsorcjum Firm:
- Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 158 – Lider Konsorcjum 
-  Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 – Partner Konsorcjum
z ceną ofertową 3 225 399,76 zł brutto.


Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Wobec powyższego wyznaczono termin podpisania umowy na dzień 18 marca 2011 r.


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2011-03-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.