Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plUchwa??a Nr V/70/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie organizacji ruchu na rondzie Grzybowo, ulicy Ks. J. Popie??uszki, ulicy Osieckiej, ulicy K?kolewskiej

Numer uchwa??y: 70
Numer sesji: 5
Rok: 2011


Uchwała Nr V/70/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24 lutego 2011 roku
w sprawie organizacji ruchu na rondzie Grzybowo,
ulicy Ks. J. Popiełuszki, ulicy Osieckiej, ulicy KąkolewskiejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z § 10 ust. 1 Statutu Leszna.


§ 1


Rada Miejska Leszna wnosi do Prezydenta Miasta Leszna do przeprowadzenia takiej organizacji ruchu, która będzie kanalizować tranzyt pojazdów z kierunków: Gostyń i Śrem na Poznań poprzez ulicę ks. Jerzego Popiełuszki.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr V/70/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku

w sprawie organizacji ruchu na rondzie Grzybowo,
ulicy Ks. J. Popiełuszki, ulicy Osieckiej, ulicy KąkolewskiejW dniu 22 października 2010 roku otwarto ulicę, której Rada Miejska Leszna nadała imię Ks. Jerzego Popiełuszki. Propozycję wybudowania łącznika pomiędzy ulicą Osiecką a alejami Piłsudskiego zgłosił Prezydent Miasta Leszna motywując to tym, że odciąży to ulice, którymi dzisiaj przejeżdżają samochody w tranzycie z kierunków Śrem i Gostyń w kierunku do Poznania. Wybudowanie ulicy Popiełuszki było dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011, który przewidywał rozwiązanie lokalnych problemów komunikacyjnych.
Od momentu otwarcia ulicy ks. Jerzego Popiełuszki w październiku, nie zmieniła się organizacja ruchu. Nadal oznakowanie drogowe wymusza ruch tranzytowy ze wspomnianych kierunków poprzez osiedla mieszkaniowe potęgując problemy komunikacyjne na ulicach: Europejskiej, Estkowskiego, Dekana, Węgierskiej, Luksemburskiej, Rumuńskiej, Holenderskiej, itd. Cel, dla którego została wybudowana ulica, nie został osiągnięty mimo upływu 4 miesięcy.
Na III Sesji Rady Miejskiej Leszna, w dniu 30 grudnia 2010r., radni zwracali uwagę na niewykorzystanie ulicy ks. Jerzego Popiełuszki do celu, dla którego została wybudowana, a miasto poniosło koszty.
W połowie stycznia br. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył pisemny wniosek do Prezydenta Miasta Leszna o tymczasowe oznakowanie drogowe umożliwiające skanalizowanie ruchu w pożądanym kierunku. Minął kolejny miesiąc bez reakcji.
W związku z powyższym Rada Miejska Leszna uchwala niniejszą uchwałę i oczekuje natychmiastowej reakcji Prezydenta Miasta Leszna.

Podpisy Radnych wnioskodawców:


Autor informacji: Klub Radnych PiS
Informację wprowadził: 48
Opublikowany dnia: 2011-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.