Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. lokalizacji stacji bazowej telefonii kom??rkowej przy ul. A. Krzyckiego w Lesznie

Numer dokumentu: AP.7335
Rok: 2011

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta LesznaStosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zmianami) zawiada-miam, że dnia 9 lutego 2011 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwe-stycji celu publicznego, kończąca postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji na działce w Lesznie przy ul. A. Krzyckiego ( dz. nr geod. 7/1, ark. m. 1 ), stacji bazowej telefonii komórkowej LESZNO Nr 45128.01,z masztem antenowym wysokości 40,5 m wraz z antenami nadawczo- odbiorczymi oraz szafkami sterującymi.
Inwestorem inwestycji jest Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. w Warszawie.

Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2011-02-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.