Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ??DOSTAWA ZNAK??W DROGOWYCH PIONOWYCH NA POTRZEBY MIEJSKIEGO ZARZ?DU DR??G I INWESTYCJI W LESZNIE W 2011 ROKU?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U.  Nr  223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 5 ofert na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa znaków drogowych pionowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie w 2011 roku”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Lp.

 

Firma

Oferowana cena porównywalna

 

Punktacja

– kryterium cena

1.             

JD Inżynieria Ruchu

05-220 Zielonka ul. Sienkiewicza 45

 

1.686,02

66,01

2.             

WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o.

33-170 Tuchów ul. Tarnowska 48 

 

 

1.937,48

 

57,44

 

3.             

RESTAL Sp. z o.o.

45-838 Opole ul. Żerkowicka 1a

 

 

1.217,07

91,41

4.             

CZMUDA S.A.

11-041 Olsztyn ul. Sokola 6c

 

 

1.346,01

82,68

5.             

RAWBUD RAWICZ Sp. z o.o.

63-900 Rawicz Masłowo ul. Śląska 88

 

1.112,90

100

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

Wybrać ofertę RAWBUD RAWICZ z siedzibą w Masłowie k. Rawicza przy ul. Śląskiej 88 z ceną ofertową porównywalną 1.112,90 zł.

        

         Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

 

Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 23 lutego 2011r.


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 58
Opublikowany dnia: 2011-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.