Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ??WYKONYWANIE ROB??T ZWI?ZANYCH Z BIE???CYM UTRZYMANIEM NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIK??W NA ULICACH MIASTA LESZNA W 2011 ROKU?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U.  Nr  223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 3 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników na ulicach miasta Leszna w 2011 roku”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Lp.

 

Firma

Oferowana cena porównywalna

 

Punktacja

– kryterium cena

1.             

PRD-K ADAM Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Sosnowa 5

 

11.541,905

85,44

2.             

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Bema 33 

 

10.262,39

 

96,09

 

3.             

Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy

64-100 Leszno ul. Gronowska 35

 

9.860,971

100

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

Wybrać ofertę Firmy Usługowo-Handlowej Jacek Malepszy z siedzibą w Lesznie przy ul. Gronowskiej 35 z ceną ofertową porównywalną 9.860,971 .

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

 

Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 16 lutego 2011r.


Autor informacji: Marcin Olejniczak
Informację wprowadził: 58
Opublikowany dnia: 2011-02-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.