Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. lokalizacji stacji bazowej telefonii kom??rkowej Leszno Nr 45128.01 KRZYCKIEGO na dzia??ce w Lesznie przy ul. Andrzeja Krzyckiego

Numer dokumentu: AP.7335
Rok: 2011

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Leszna


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej Leszno Nr 45128.01 KRZYCKIEGO na działce w Lesznie przy ul. Andrzeja Krzyckiego ( dz. nr geod. 7/1, ark. m. 1 ), wydane zostały następujące postanowienia uzgadniające lokalizację ;
- Postanowienie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji – Urzędu Miasta Leszna nr MZD5545/UA/149/2010 z dnia 18.11.2010
- Postanowienie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Nr ULC-L-TL-2/530-00276/08/2008 z dnia 22.12.2010 r.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy


Autor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2011-01-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.