Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zam??wienia publicznego p.n. ??Wykonanie remont??w cz?stkowych nawierzchni bitumicznych dr??g i ulic miasta Leszna w roku 2011?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że złożono jedną ofertę na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna w roku 2011”.
Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp.
Firma
Oferowana cena porównywalna
(brutto)
Punktacja – kryterium cena
1
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.
ul. Bema 33
64-100 Leszno
52,95 zł
100


W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33, z ceną ofertową porównywalną brutto Cp = 52,95 zł.
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

Wobec powyższego działając na podstawie art. 94 ust.2 pkt 1 lit.a) ustawy Prawo zamówień publicznych wyznaczono termin podpisania umowy na dzień 11 stycznia 2011 r.


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2011-01-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.