Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plII przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? na w??asno??? lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynale??nym i udzia??em w nieruchomo??ci wsp??lnej, po??o??onego w Lesznie przy ul.gen.W??adys??awa Sikorskiego 20/16.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej.

1. Lokalizacja:
Leszno, ul. gen Władysława Sikorskiego 20, lokal mieszkalny nr 16.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: jednocześnie ze sprzedażą lokalu mieszkalnego sprzedawany jest na własność udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej wynoszący 452/12572 części w działce nr 35/161 na arkuszu mapy 45 o powierzchni 1438 m2 dla której w Sadzie Rejonowym w Lesznie, Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr PO1L/00036562/8. Lokal mieszkalny posiada urządzoną Księgę Wieczystą nr PO1L/00040286/0.

3. Opis nieruchomości: samodzielny lokal mieszkalny położony na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym o powierzchni użytkowej 42,70 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o powierzchni 2,5 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość położona jest w centrum osiedla mieszkaniowego. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni bitumicznej. Uzbrojenie stanowią sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna, telefoniczna, cieplna. W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla znajdują się centra handlowe, szkoła podstawowa, przedszkole, żłobek, przychodnia lekarska.
Budynek mieszkalny ma 5 kondygnacji, jest całkowicie podpiwniczony. Mury zewnętrzne i nośne z bloczka betonowego i cegły ceramicznej, wewnętrzne z płyty kartonowo-gipsowej. Elewacja – tynk mineralny położony na ociepleniu ze styropianu, kolorowany. Stropy – płyty prefabrykowane, kanałowe, żelbetowe.

Nabywca lokalu mieszkalnego zobowiązany będzie do wnoszenia opłat za lokal na konto Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. gen. Władysława Sikorskiego 18-20, 64-100 Leszno. Za miesiąc listopad 2010r. opłata za lokal mieszkalny wynosiła 284,36 zł i składała się z funduszu remontowego, eksploatacyjnego, centralnego ogrzewania i opłaty abonamentowej za wodę i ścieki.

5. Termin i miejsce przetargu: 8 lutego 2011 r., godz. 11:00, pokój nr 1 na parterze Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II nr 21.

6. Cena wywoławcza lokalu wraz z prawem własności ułamkowej części gruntu wynosi: 90.000,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

7. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium 18.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 1 lutego 2011 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 - 18, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

  

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2011-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.