Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zam??wienia publicznego p.n.: "Usuwanie ??niegu z ulic Miasta Leszna w okresie zimowym 2010-2011"


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że złożono 9 ofert na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Usuwanie śniegu z ulic miasta Leszna w okresie zimowym 2010-2011”.
Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp.
Oferent
Cena brutto za 1 m3 wywiezionego śniegu
Punktacja -kryterium cena
I
II
III
IV
1
Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne
„AGROMIX Sp. z o.o.
Rojęczyn 36, 64-130 Rydzyna
19,50
---
19,50
---
73,95
---
86,15
---
2
Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe
„PRA-MAS” Sp. z o.o.
ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno
21,00
18,00
---
---
68,67
100
---
---
3
Firma Usługowo-Handlowa Tomasz Szulc
Kłoda 99, 64-130 Rydzyna
14,98
---
---
---
---
---
---
---
4
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kanalizacyjnych
„ADAM” Sp. z o.o.
ul. Sosnowa 5, 64-100 Leszno
15,89
---
---
---
90,75
---
---
---
5
PPHU OGÓLNOBUDOWLANE „WILERBUD”
ul. Krzywińska 28, Kąkolewo, 64-113 Osieczna
12,84
---
---
---
---
---
---
---
6
Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane
Smektała Michał
ul. Kutrzeby 18, 64-113 Święciechowa
18,73
17,66
20,33
---
---
---
---
---
7
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.
ul. Bema 33, 64-100 Leszno
17,98
---
21,94
20,00
80,20
---
76,57
100,00
8
„SKIP” Ąlicja Żwawiak
ul. Łozowa 92B/10, 61-443 Poznań
14,42
---
16,80
---
100,00
---
100,00
---
9
Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy
ul. Gronowska 35, 64-100 Leszno
---
20,97
18,00
20,97
---
85,84
93,33
95,37


W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

1. Dla części I zamówienia wybrać ofertę firmy „SKIP” Alicja Żwawiak z siedzibą w Poznaniu przy ul. Łozowej 92B/10, z ceną ofertową 14,42 zł brutto za 1 m3 wywiezionego śniegu.
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

2. Dla części II zamówienia wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjno-Handlowego „PRA-MAS” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 154, z ceną ofertową 18,00 zł brutto za 1 m3 wywiezionego śniegu.
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

3. Dla części III zamówienia wybrać ofertę firmy „SKIP” Alicja Żwawiak z siedzibą w Poznaniu przy ul. Łozowej 92B/10, z ceną ofertową 16,80 zł brutto za 1 m3 wywiezionego śniegu.
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

4. Dla części IV zamówienia wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33, z ceną ofertową 20,00 zł brutto za 1 m3 wywiezionego śniegu.
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

5. Wykluczyć ofertę Firmy Usługowo-Handlowej Tomasz Szulc z siedzibą w Kłodzie 99, na podstawie:
• art. 24 ust.2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz zapisami SIWZ wadium wniesione w pieniądzu jest skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione przez Wykonawcę wpłynęło na rachunek bankowy Zamawiającego po upływie wyznaczonego terminu.

6. Odrzucić ofertę Firmy Usługowo-Handlowej Tomasz Szulc na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy.

7. Wykluczyć ofertę PPHU Ogólnobudowlane „WILERBUD” z siedzibą w Kąkolewie przy ul. Krzywińskiej 28 , na podstawie:
• art. 24 ust.2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz zapisami SIWZ wadium wniesione w pieniądzu jest skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione przez Wykonawcę wpłynęło na rachunek bankowy Zamawiającego po upływie wyznaczonego terminu.

8. Odrzucić ofertę PPHU Ogólnobudowlane „WILERBUD” na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy.

9. Wykluczyć ofertę firmy Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane Michał Smektała z siedzibą w Święciechowie przy ul. Kutrzeby 18, na podstawie:
• art. 24 ust.2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz zapisami SIWZ wadium wniesione w pieniądzu jest skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione przez Wykonawcę wpłynęło na rachunek bankowy Zamawiającego po upływie wyznaczonego terminu.

10. Odrzucić ofertę firmy Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane Michał Smektała na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy.


Wobec powyższego w przypadku nie wniesienia odwołania dla podmiotów wskazanych w pkt 1 - 4 wyznaczamy termin podpisania umowy na dzień 27 grudnia 2010 r.


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-12-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.