Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o zawarciu umowy na wykonanie zam??wienia publicznego pn: ??Budowa Inkubatora Przedsi?biorczo??ci w Lesznie. Wyb??r wykonawcy na pe??nienie funkcji In??yniera Kontraktu?


Miasto Leszno, które pełni funkcję Inwestora zastępczego Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o. zawiadamia o zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie. Wybór wykonawcy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu."
Umowę zawarto z wybranym w przetargu nieograniczonym z Wykonawcą, którym jest firma:

INTELBUD – FIRMA BUDOWLANA Agata Jaroszczuk
Ul. Plac Majora Henr. Sucharskiego 9
64-115 Święciechowa

Umowę zawarto na kwotę: 88 450,00 zł brutto

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 - 2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI


Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2010-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-16
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.