Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka kolektora ??Wschodniego? DN 1800-2000 mm kanalizacji deszczowej wraz z przebudow? koliduj?cego uzbrojenia w Lesznie Aleja Konstytucji 3 Maja

Numer dokumentu: AP.7335
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka kolektora „Wschodniego” DN 1800-2000 mm kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia w Lesznie Aleja Konstytucji 3 Maja zostały wydane następujące postanowienia:
1. Postanowienie Nr MZD-5545/UA/124/2010 Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji z dnia 30.09.2010r.
2. Postanowienie Nr DI.IV-114-7328/372/10 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.09.2010r.
3. Postanowienie Nr AP.7335-22/10 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 23.09.2010r zawieszające postępowanie administracyjne.

Z treścią postanowień można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Miko??ajczak Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.