Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy nawierzchni utwardzonej na drodze publicznej wraz z infrastruktur? towarzysz?c? w ul. ?owieckiej

Numer dokumentu: AP.III.7353
Rok: 2010

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach postępowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 193 poz. 1194 ze zmianami) , zawiadamiam, że w dniu 07.12.2010 r. dla Miasta Leszna - Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji ul. Kazimierza Karasia 15, udzielono zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie nawierzchni utwardzonej na drodze publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Łowieckiej
Przedsięwzięcie polega na :
- budowie nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej wraz siecią kanalizacji deszczowej, siecią kanalizacji ogólnospławnej, usunięciem kolizji energetycznych i siecią telekomunikacyjną .

Wyżej wymieniona inwestycja obejmuje działki o nr geodezyjnych :
Ark. m. 110 dz. Nr 184/4, 275/3, 278/26, 278/17, 278/16
Ark. m. 111 dz. Nr 184/3, 288/1
Ark. m. 112 dz. Nr 288/2, 285/5, 304/1, 306/3,
Ark. m. 113 dz. Nr 306/15
Ark. m. 114 dz. Nr 450

Działki do przejęcia będące własnością prywatną :
Ark. m. 110 dz. Nr 277/5, 277/6, 277/7, 278/2, 278/13
Ark. m. 112 dz. Nr 281/12, 284/6

Oraz części działek:
Ark. m. 110 dz. Nr 276/1, 276/2, 277/1, 277/2, 277/3, 278/1
Ark. m. 112 dz. Nr 283, 285/6, 285/7, 285/8, 285/9 285/11, 285/13, 287, 303/6, 305,
281/13, 282, 284/3

Decyzja wydająca zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zatwierdza ponadto projekt podziału dotychczasowych działek o numerach :

Ark. m. 110 dz. Nr 276/1, 276/2, 277/1, 277/2, 277/3, 278/1
Ark. m. 112 dz. Nr 283, 285/6, 285/7, 285/8, 285/9 285/11, 285/13, 287, 303/6, 305,
281/13, 282, 284/3

Nieruchomości gruntowe powstałe w wyniku zatwierdzonego wyżej podziału oznaczone
wg katastru nieruchomości jako działki –

276/4, 276/6, 277/9, 277/11, 277/13, 278/31 ark. m. 110, 283/2, 285/15, 285/17,
285/19, 285/21, 285/23, 285/25, 287/2, 303/11, 305/2, 281/15, 282/2, 284/25 ark. m.
112 - pozostają własnością dotychczasowych właścicieli

276/3, 276/5, 277/8, 277/10, 277/12, 278/30, ark. m. 110, działka nr 283/1, 285/14,
285/16, 285/18, 285/20, 285/22, 285/24, 287/1, 303/10, 305/1, 281/14, 282/1, 284/24 –
ark. m. 112 - wchodzą w pas drogowy projektowanej inwestycji drogowej i stają
się własnością Miasta Leszna

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Leszna Wydział Architektury Planowania Przestrzennego i Budownictwa ul. Jana Pawła II nr 21 pok. 203 w terminie 14 dni.

PREZYDENT MIASTA LESZNA


TOMASZ MALEPSZYAutor informacji: Potocka Ma??gorzata
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.