Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Przygotowanie i dostarczanie posi??k??w dla dzieci ze ??wietlic terapeutycznych w Lesznie?.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

                                                                                 
BU 341/05/2010                                  Leszno, dnia 14 grudnia 2010 roku             
 
           
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
________________________________________________________________
 
Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Przygotowanie i dostarczanie  posiłków dla dzieci ze świetlic terapeutycznych w Lesznie”.
 
Zamawiający – Urząd Miasta Leszna powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożona została następująca oferta:
 
Oferta Nr 1 –  Usługi Gastronomiczne Mariusz Szudra
                           ul. Starozamkowa 18
                           64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 124.339,35 zł brutto
 
Oferta złożona prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ.
 
Z uwagi na to, że w postępowaniu wpłynęła jedna oferta Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy: Usługi Gastronomiczne Mariusz Szudra ul. Starozamkowa 18 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny oferty. Umowa na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma.
 
 
 
 
 
 

Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził: 49
Opublikowany dnia: 2010-12-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-15
Zmian: 0




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.