Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy energetycznej linii kablowej wraz z s??upami i oprawami o??wietleniowymi na terenie parku w Lesznie ul. Gabriela Narutowicza

Numer dokumentu: AP.7335
Rok: 2010

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA LESZNA


Zgodnie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 06.12.2010r została wydana decyzja nr 32/Ip/10 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy energetycznej linii kablowej wraz z słupami i oprawami oświetleniowymi na terenie parku w Lesznie ul. Gabriela Narutowicza ( działka nr ewid. 50/5, 50/6 ark.m. 9).


W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, przy Al. Jana Pawła II 21, pok. 26 -27, której doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Prezydent Miasta


Tomasz Malepszy

Autor informacji: Miko??ajczak Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.