Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego dot. ??Przetarg nieograniczony pn.: ??Budowa Inkubatora Przedsi?biorczo??ci w Lesznie. Wyb??r wykonawcy rob??t budowlanych wraz z dostaw? wyposa??enia.?


Miasto Leszno, Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że złożono 17 ofert na wykonanie zamówienia publicznego dot. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn: „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie. Wybór wykonawcy robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia".

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp.

Firma

Oferowana kwota

(brutto)

Punktacja – kryterium cena

(łączna punktacja)

1

Zakład Ogólnobudowlany „BOR-BUD” Sp. z o.o.

Ul. Wyścigowa 36, 53-012 Wrocław

13.125.371,58 zł

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

2

Konsorcjum firm:

1.     Berger Bau Polska Sp. z o.o. - LIDER

Ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław

 

2.     Berger Bau GmbH - PARTNER

Äussere Spitalhofstrasse 19, 94036 Passau, Niemcy

13.172.619,28 zł

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane PROFBUD Sp. z o.o.

Ul. Rubież 46c/30, 61-612 Poznań

10.584.852,32 zł

400,00

4

Przedsiębiorstwo Budowlane KONTRAKT Pawlak Wosiek Spółka Jawna

Wilkowice, Ul. Mórkowska 38, 64-115 Święciechowa

12.252.085,28 zł

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

5

 Mostostal Warszawa S.A.

Ul. Konstruktorska 11a, 02-673 Warszawa

14.009.193,36 zł

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

6

Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa „PARTNER” Sp. z o.o.

Ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno

11.484.786,58 zł

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

7

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „PROJNAD” Sp. z o.o.

Ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz

12.054.351,35 zł

351,24

8

EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.

Ul. Święciechowska 37, 64-100 Leszno

11.874.493,03 zł

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

9

„RAWBUD” – Rawicz Sp. z o.o.

Masłowo, ul Śląska 88, 63-900 Rawicz

10.728.408,96 zł

394,64

10

Skanska S.A.

Ul. Generała J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

11.224.000,00 zł

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

11

SKB Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Ul. Sucharskiego 49, 97-500 Radomsko

14.438.436,28 zł

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

12

Konsorcjum: „TOMBUD/MICHALSKI”

Ul. Żytnia 21, 64-100 Leszno

Uczestnicy:

1.     Firma TOMBUD Tomasz Kurpisz

Ul. Żytnia 21, 64-100 Leszno

2.     Przedsiębiorstwo Budowlane Michalski Sp. z o.o.

Ul. Szczepanowskiego 25, 64-100 Leszno

3.     Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Spółka Jawna

Tadeusz i Artur Michalski

Ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno

11.385.876,03 zł

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

13

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „PREBED” Wiesław Jaśkowiak s.j.

Ul. Bema 184, 63-400 Ostrów Wielkopolski

11.397.795,31 zł

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

14

REAL Włodzimierz Pospiech

Ul. Łowiecka 57, 64-100 Leszno

10.678.353,78 zł

396,48

15

PIL-BUILIDING Sp. z o.o.

Ul. Bydgoska 33/3, 64-920 Piła

13.222.140,66 zł

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

16

Konsorcjum: Leszczyńskie Konsorcjum Budowlane

Ul. Władysława Jagiełły 32, 64-100 Leszno

Uczestnicy:

1.     Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe „Standard” Sp. z o.o - LIDER

Ul. Władysława Jagiełły 32, 64-100 Leszno

2.     Usługi Budowlane – Piotr Giera - PARTNER

Dzięczyna 28 a, 64-125 Poniec

12.522.397,26 zł

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

17

Przedsiębiorstwo Budowlane AMBIT Sp. z o.o.

Ul. Kąkolewska 21, 64-100 Leszno

11.081.135,86 zł

Wykonawca wykluczony, oferta odrzuconaW wyniku rozstrzygnięć przetargowych Zamawiający postanowił:

Wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Budowlanego PROFBUD Sp. z o.o. z ceną ofertową 10.584.852,32 zł brutto.

Wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.


Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2010-12-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-08
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.