Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNAB??R ZAKO??CZONY. Praca - nab??r kandydat??w na rachmistrz??w spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2011 (35 os??b). Wa??ne do dnia 14.12.2010 r.

Numer dokumentu: 12/2010
Rok: 2010

PREZYDENT MIASTA LESZNA

ogłasza nabór

kandydatów na Rachmistrzów Spisowych do przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego 2011 (spis ludności i mieszkań)– nabór 35 kandydatów
na rachmistrzów spisowych.

1. Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby takie muszą wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego,
• ukończony 18 rok życia,
• co najmniej wykształcenie średnie (preferowane wykształcenie wyższe),
• umiejętność obsługi komputera
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• dyspozycyjność,
• nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
• bardzo dobra organizacja pracy,
• zamieszkiwanie, praca lub pobieranie nauki na terenie miasta Leszna,
• pożądane cechy osobowości : punktualność i dokładność, wysoka kultura osobista, umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będą przeprowadzane wywiady.

3. Zakres zadań rachmistrza spisowego:
• udział w szkoleniach z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami komputerowymi i zainstalowanymi na nich aplikacjami,
• zaliczenie egzaminu kończącego szkolenie,
• przeprowadzenie obchodu przedspisowego - weryfikacja istnienia budynków i ustalenie brakujących punktów adresowych (1 marca – 17 marca 2011),
• przeprowadzenie spisu - wywiad bezpośredni realizowany u respondenta, rejestrowany na urządzeniu typu hand-held (8 kwietnia – 30 czerwca 2011).

4. Wymagane dokumenty:
• Cv (kontakt telefoniczny i e-mail),
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności,
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta) w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna, ul. Wałowa 5, pokój nr 16-17, w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych” w terminie do dnia 14.12.2010 r. do godz. 15.30.


Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru na kandydatów zostaną poinformowane telefonicznie lub e-maliowo o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 28
Opublikowany dnia: 2010-12-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-27
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2010-12-07 wprowadzona przez: 28
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.