Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. zmiany sposobu u??ytkowania parterowego budynku us??ugowego, przy ul. Zak?tek 2, na klub m??odzie??owy.

Numer dokumentu: AP.7335
Rok: 2010


O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie sposobu użytkowania parterowego budynku usługowego, przy ul. Zakątek 2, na klub młodzieżowy - działka ewidenc. 41, arkusz m. 17, wydane zostały postanowienia:
 Postanowienie nr 1060/2010 wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu – Delegatura w Lesznie, Pl. Komeńskiego 6, 64-100 Leszno, z dnia 17.11.2010 r.
 Postanowienie MZD – 5545/UA/139/2010 wydane przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, Urząd Miasta Leszna, ul. Karasia 15, z dnia 10.11. 2010 r.

Z treścią postanowień można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz MalepszyAutor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.