Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy stacji bazowej telefonii kom??rkowej przy ul. Woli??skiej.

Numer dokumentu: AP.7335
Rok: 2010


O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Leszna


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 28 października 2010 r. zostało wydane Postanowienie zawieszające prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego dla lokalizacji na działce w Lesznie przy ul. Wolińskiej (dz. nr geod. 9/4 ), stacji bazowej telefonii komórkowej dla POLKOMTEL S.A w Warszawie, do czasu rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zażalenia złożonego na negatywne postanowienie Prezesa Lotnictwa Cywilnego w Warszawie przez pełnomocnika Polkomtelu tj. GASTEL Żurawie S.A w Poznaniu .Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy


Autor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.