Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. lokalizacji sieci wodoci?gowej ? 110 mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej ? 200 mm ul. Stanis??awa Grochowiaka.

Numer dokumentu: AP.7335
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta LesznaStosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-gospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z zmianami ) za-wiadamiam, że dnia 8 listopada 2010r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, kończąca postępowanie administracyjne na wniosek Pana Piotra Nowaka w sprawie lokalizacji sieci wodociągowej ø 110 mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej ø 200 mm dla zespołu mieszkalnego – jednorodzinnego w zabudowie szeregowej, przebiegającej przez działki nr geod. 4/6 i 109, ark. m.2 w Lesznie ul. Stanisława Grochowiaka.

Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy


Autor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.