Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. zmiany sposobu u??ytkowania pomieszczenia warsztatowego w budynku Centrum Kszta??cenia Praktycznego z przeznaczeniem na ??Sal? wyk??adow? z cz???ci? socjaln?? ul. Narutowicza 74

Numer dokumentu: AP.7335
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta LesznaStosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zmianami) zawiada-miam, że dnia 8 października 2010 r. wydana została decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego, kończąca postępowanie administracyjne dotyczące zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia warsztatowego w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie przy ul. G. Narutowicza 74 ( dz. nr geod. 41/16) z przeznaczeniem na „Salę wykładową z częścią socjalną”.
Inwestorem inwestycji jest Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna.

Prezydenta Miasta Leszna

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.