Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. realizacji inwestycji drogowej polegaj?cej na budowie nawierzchni utwardzonej w ul ?owieckiej

Numer dokumentu: AP.III
Rok: 2010

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach postępowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 193 poz. 1194 ze zmianami) , zawiadamiam, że w dniu 12.10.2010 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nawierzchni utwardzonej w ul Łowieckiej (na drodze publicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą .
Przedsięwzięcie polega na :
- budowie nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej wraz siecią kanalizacji deszczowej, siecią kanalizacji ogólnospławnej, usunięciem kolizji energetycznych i siecią telekomunikacyjną .

Wyżej wymieniona inwestycja obejmuje działki o nr geodezyjnych :

Ark. m. 110 dz. Nr 184/4, 275/3, 278/26, 278/17, 278/16
Ark. m. 111 dz. Nr 184/3, 288/1
Ark. m. 112 dz. Nr 288/2, 285/5, 304/1, 306/3,
Ark. m. 113 dz. Nr 306/15
Ark. m. 114 dz. Nr 450

Działki do przejęcia będące własnością prywatną :

Ark. m. 110 dz. Nr 277/5, 277/6, 277/7, 278/2, 278/13
Ark. m. 112 dz. Nr 281/12, 284/6

Oraz części działek:

Ark. m. 110 dz. Nr 276/1, 276/2, 277/1, 277/2, 277/3, 278/1
Ark. m. 112 dz. Nr 283, 285/6, 285/7, 285/8, 285/9 285/11, 285/13, 287, 303/6, 305,
281/13, 282, 284/3

Osoby fizyczne oraz podmioty prawne będące stronami postępowania w terminie 14 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości maja prawo wnoszenia swoich uwag i wniosków do prowadzonego postępowania. Z aktami sprawy zapoznać się można w Urzędzie Miasta - Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa – ul. Jana Pawła II 21 pok. 21.


PREZYDENT MIASTA LESZNA


TOMASZ MALEPSZY


Autor informacji: Potocka Ma??gorzata
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.