Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. przebudowy dr??g publicznych - ulicy Chocimskiej, Stanis??awa ??????kiewskiego i ?owieckiej

Numer dokumentu: AP.III
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach postępowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 193 poz. 1194 ze zmianami) , zawiadamiam, że w dniu 20.10.2010 r. dla Miasta Leszna - Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji ul. Kazimierza Karasia 15, udzielono
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie dróg publicznych - ulicy Chocimskiej, Stanisława Żółkiewskiego i Łowieckiej wraz z kanalizacją deszczową i przebudową sieci telekomunikacyjnej w Lesznie, na działkach nr geodezyjny:

ark. m. nr 107 dz. nr 521/1, 527/2, 538, 239/45 ,
ark. m. nr 108 dz. nr 237/14, 240/157, 260/21, 259/21,

oraz części działek:

ark. m. 107 dz. nr 238/45, 239/44, 239/47, 540

Decyzja wydająca zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zatwierdza ponadto projekt podziału dotychczasowych działek o numerach :

ark. m. 107 dz. nr 238/45, 239/44, 239/47, 540

Nieruchomości gruntowe powstałe w wyniku zatwierdzonego wyżej podziału oznaczone
wg katastru nieruchomości jako działki –

Ark. m. 107 dz. Nr 238/68, 239/63, 238/69, 540/2
pozostają własnością dotychczasowych właścicieli

Powstałe w wyniku podziału działki

Ark. m. 107 dz. Nr 238/67, 239/62, 238/70, 540/1
stają się własnością Miasta Leszna.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Leszna Wydział Architektury Planowania Przestrzennego i Budownictwa ul. Jana Pawła II nr 21 pok. 203 w terminie 14 dni.


PREZYDENT MIASTA LESZNATOMASZ MALEPSZY


Autor informacji: Potocka Ma??gorzata
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.