Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zam??wienia publicznego p.n. ??Budowa nawierzchni jezdni wraz z kanalizacj? deszczow? w si?gaczu C-C?? ul. Irlandzkiej w Lesznie?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art.  92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr  223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że złożono 3 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Budowa nawierzchni jezdni wraz z kanalizacją deszczową w sięgaczu C-C’ ul. Irlandzkiej w Lesznie”.
            Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:
 

Lp.
Firma
Oferowana kwota
(brutto)
Punktacja
– kryterium cena
1.  
Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe
PRA-MAS Sp. z o.o.
ul. Święciechowska 154
64-100 Leszno
279 021,10
87,92
2.  
EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.
ul. Święciechowska 37
64-100 Leszno
228 439,03
100
3.  
FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA Jacek Malepszy
ul. Gronowska 35
64-100 Leszno
259 818,55
81,87

 
W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:
Wybrać ofertę firmy EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o. z ceną ofertową 228 439,03 zł brutto.
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.
Termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą wyznaczono na dzień 03 listopada 2010 r.

Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.