Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ??BUDOWA ULICY BOYA ??ELE??SKIEGO W LESZNIE WRAZ PRZEBUDOW? SIECI KANALIZACJI OG??LNOSP?AWNEJ WRAZ Z PRZY??CZAMI DO GRANIC POSESJI ORAZ PRZEBUDOW? PRZY??CZY I W?Z???W SIECI WODOCI?GOWEJ?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U.  Nr  223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 4 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Budowa ulicy Boya Żeleńskiego w Lesznie wraz przebudową sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do granic posesji oraz przebudową przyłączy i węzłów sieci wodociągowej”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Lp.

 

Firma

Oferowana kwota

(brutto)

Punktacja

– kryterium cena

1.            

PTSH PRA-MAS Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Święciechowska 154

 

328.701,16

93,26

2.            

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Bema 33 

 

306.538,05

 

100

3.            

EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Święciechowska 37

 

370.792,26

 

82,67

4.            

Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy

64-100 Leszno ul. Gronowska 35

 

363.260,26

84,39

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

Wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 z ceną ofertową 306.538,05 zł brutto.

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

 

Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 5 listopada br.


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.