Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy sieci wodoci?gowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mieczys??awa Kudelli i Jerzego Dudy-Gracza w Lesznie

Numer dokumentu: AP.7335
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717z zm.) zawiadamiam strony postępowania że w dniu 18.10.2010 r. wydana została decyzja Nr 25/Ip/10, kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotycząca budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mieczysława Kudelli i Jerzego Dudy-Gracza, w Lesznie; inwestycja w granicach działek o nr ewidenc.: 1/47, 2/78, 3/14, 2/64, 2/59; ark. m. 2
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.


Prezydent Miasta Leszna


Tomasz MalepszyAutor informacji: Helena Nowakowska
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-10-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.