Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowie linii kablowej nn w rejonie ul. W??adys??awa Hasiora i Stanis??awa Grochowiaka.

Numer dokumentu: AP.7335
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn w rejonie ul. Władysława Hasiora i Stanisława Grochowiaka, w Lesznie (inwestycja w granicach działek o nr ewidenc. 3/71, 3/35, 3/42, 103, 61/13, 109, 4/6; arkusz m. 2), wydane zostało w dniu 1.10.2010 r., przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna - postanowienie nr MZD-5545/UA/125/2010.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz MalepszyAutor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-10-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.