Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ??OPRACOWANIE PROJEKT??W BUDOWLANYCH NA BUDOW? WYBRANYCH ULIC W MIE??CIE LESZNIE?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 i nr 161 poz. 1078) zawiadamia, że złożono 11 ofert na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Opracowanie projektów budowlanych na budowę wybranych ulic w mieście Lesznie”.
Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Lp.

 

Firma

Cz. 1 – ul. Kryłowa

Oferowana kwota

(brutto)

Punktacja

– kryterium cena

Cz.2-ul. Rynek Zaborowski

Oferowana kwota

(brutto)

Punktacja

– kryterium cena

Cz. 3-ul Orłowskiego

Oferowana kwota

(brutto)

Punktacja

– kryterium cena

1.             

PROFIL BIS Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 23; 65-463 Zielona Góra

46.786,00

42,75

20.374,00

38,77

20.252,00

59,64

2.             

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM

Os. Bolesława Śmiałego 30/75 60-682 Poznań

74.420,00

26,87

64.000,00

12,34

64.000,00

18,87

3.             

Biuro Projektów A-PROPOL A. Biegański, D. Biegańska

Ul. Gomułki 2 44-121 Gliwice

52.094,00

38,39

19.642,00

40,22

26.230,00

46,05

4.             

Pracownia ELITON Justyna Zbytniewska

Ul. Poziomkowa 9; 60-185 Skórzewo

-

-

29.890,00

26,43

39.040,00

30,94

5.             

Federacja SNT NOT w Poznaniu Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS Oddział Leszno

Ul. Towarowa 1; 64-100 Leszno

39.000,00

51,28

7.900,00

100

14.900,00

81,06

6.             

Zakład Usługowo-Projektowy WIR

Ul. Wiśniowa 55 59-300 Lubin

20.000,00

100

12.000,00

65,83

15.000,00

80,52

7.             

Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś

Ul. Antonińska 6; 64-100 Leszno

41.053,00

48,72

19.154,00

41,24

12.078,00

100

8.             

 Usługi Budowlane i Przemysłowe Mirosław Musielak

Piękocin 26; 56-300 Milicz

54.500,00

36,70

23.500,00

33,62

29.800,00

40,53

9.             

Biuro Usług Inwestycyjno Projektowych DRÓGPROJEKT Czesław Przedwojski

ul. Parkowa 48/6 64-100 Leszno

-

-

-

-

21.960,00

55,00

10.           

Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak            ul. Wolsztyńska 19A/6, 67-400 Wschowa

-

-

24.400,00

32,38

-

-

11.           

Zakład Projektowy TITAN B.W. Furmaniak

 Ul. Rejtana 40/4, 64-100 Leszno

63.684,00

31,41

-

-

-

-

 

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

1.    Dla części 1 – budowa ul. Iwana Kryłowa w Lesznie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym wybrać ofertę Zakładu Usługowo-Projektowego WIR z siedzibą w Lubinie przy ul. Wiśniowej 55 z ceną ofertową 20.000,00 zł brutto. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

2.    Dla części 2 – budowa ul. Rynek Zaborowski w Lesznie wybrać ofertę Federacji SNT NOT w Poznaniu Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS Oddział Leszno z siedzibą w Lesznie przy ul. Towarowej 1 z ceną ofertową 7.900,00 zł brutto. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

3.    Dla części 3 – budowa ulic Orłowskiego, Siemiradzkiego Stanisławskiego i Tetmajera w Lesznie  wybrać ofertę Agencji Budowlanej KALDO Paweł Jędraś z siedzibą w Lesznie przy ul. Antonińskiej 6 z ceną ofertową 12.078,00 zł brutto. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

 

Umowa z wybranymi wykonawcami zostanie zawarta w dniu 14 października 2010r.


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.