Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj? inwestycji drogowej polegaj?cej na przebudowie dr??g publicznych ul. Chocimskiej , Stanis??awa ??????kiewskiego i ?owieckiej w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2010

OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach postępowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 193 poz. 1194 ze zmianami) , zawiadamiam, że w dniu 04.08.2010 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie dróg publicznych ul. Chocimskiej , Stanisława Żółkiewskiego i Łowieckiej
Przedsięwzięcie polega na :
- budowie nawierzchni jezdni z kostki betonowej oraz nawierzchni chodników z prefabrykatów betonowych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową sieci telekomunikacyjnej.
Przedsięwzięcie obejmuje budowę odcinków nawierzchni utwardzonych ulic :
Chocimskiej, Stanisława Żółkiewskiego i Łowieckiej

Wyżej wymieniona inwestycja obejmuje działki o nr geodezyjnych :

Ark. m. 107 dz. Nr 521/2, 527/2, 538, 239/45,
Ark. m. 108 dz. Nr 237/14, 240/157, 260/21, 259/21

oraz części działek:

Ark. m. 107 dz. Nr 238/45, 239/44, 238/47, 540.

Osoby fizyczne oraz podmioty prawne będące stronami postępowania w terminie 14 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości maja prawo wnoszenia swoich uwag i wniosków do prowadzonego postępowania. Z aktami sprawy zapoznać się można w Urzędzie Miasta - Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa – ul. Jana Pawła II 21 pok. 21.PREZYDENT MIASTA LESZNA


TOMASZ MALEPSZYAutor informacji: Potocka Ma??gorzata
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.