Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plKomunikat Prezydenta Miasta Leszna o wywieszeniu na tablicy og??osze?? w Urz?dzie Miasta Leszna wykazu nieruchomo??ci zabudowanej budynkiem wielolokalowym, po??o??onym w Lesznie przy ul. Gabriela Narutowicza 53, przeznaczonym do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna

informuje, że w dniu 24 września 2010r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna, na okres 21 dni  w y k a z  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem wielolokalowym, stanowiącej własność Miasta Leszna, położonej w Lesznie przy ulicy Gabriela Narutowicza 53, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 30, ark.m. 8 o powierzchni 549 m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00005877/3, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – stosownie do Zarządzenia nr 415/2010 z dnia 23 września 2010 r.


Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2010-09-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.