Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. zmiany sposobu u??ytkowania z wewn?trzn? przebudow? pomieszczenia warsztatowego z przeznaczeniem na ??Sal? wyk??adow? z cz???ci? socjalna?,ul. Narutowicza w Lesznie

Numer dokumentu: ...
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Leszna


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania z wewnętrzną przebudową pomiesz-czenia warsztatowego z przeznaczeniem na „Salę wykładową z częścią socjalna”, na działce w Lesznie przy ul. G. Narutowicza 74, zostało wydane postanowienie uzgadniające projekt decyzji w przedmiocie sprawy przez :
1. Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna z dnia 20 września 2010 r. Postanowienie nr MZD-5545/UA/115/2010

Z treścią w/w postanowienia można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz MalepszyAutor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-09-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.