Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. zmiany sposobu u??ytkowania z przebudow? pomieszczenia warsztatowego z prze-znaczeniem na sal? wyk??adow? w budynku na dzia??ce w Lesznie przy ul. G. Narutowicza Nr 74 .

Numer dokumentu: ...
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Leszna

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) i art.61 § 1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Zespołu Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie sposobu użytkowania z przebudową pomieszczenia warsztatowego z przeznaczeniem na salę wykładową w budynku na działce w Lesznie przy ul. G. Narutowicza Nr 74 .
W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektury, Planowania Prze-strzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 27 w godz. 7.30 - 15.30 , w terminie 7 dni od dnia ukazania sie niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.

Prezydent Miasta Leszna
Tomasz Malepszy
Autor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-09-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.