Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy linii kablowej SN -15kV ze stacji WN/SN Leszno Wsch??d do CENTRUM HANDLOWO -US?UGOWEGO ??GALERIA LESZNO? Al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2010

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA LESZNA
Zgodnie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 16.08.2010r została wydana decyzja nr 16/Ip/10 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN -15kV ze stacji WN/SN Leszno Wschód do CENTRUM HANDLOWO -USŁUGOWEGO „GALERIA LESZNO” Al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, przy Al. Jana Pawła II 21, pok. 26 -27, której doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Prezydent Miasta


Tomasz Malepszy


Autor informacji: Miko??ajczak Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-08-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.