Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie o wszcz?ciu post?powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej o??wietlenia ulicznego wraz ze s??upami i oprawami o??wietleniowymi ulicy ??niadeckich i Willowej w Lesznie.

Numer dokumentu: AP.
Rok: 2010

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m   s t r o n y   p o s t ę p o w a n i a

że w dniu 05.08.2010 r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi ulicy Śniadeckich i Willowej w Lesznie.

W związku z powyższym informuję, że wszystkie strony tego postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem oraz składać ewentualne uwagi, zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, przy Al. Jana Pawła II 21, pok.208 w godzinach urzędowania, co wynika z przepisów art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego.

Prezydent Miasta Leszna
/-/ Tomasz Malepszy


Autor informacji: Izabela Kucharczyk - tel: 065 529 81 99
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-08-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.