Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj?cej na budowie ruroci?gu t??ocznego od przepompowni ??ciek??w przy ul. Grunwaldzkiej do ul. Rac??awickiej w Lesznie

Numer dokumentu: AP
Rok: 2010


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rurociągu tłocznego od przepompowni ścieków przy ul. Grunwaldzkiej do ul. Racławickiej w Lesznie, wydane zostało w dniu 26.07.2010 r., przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna - postanowienie nr MZD-5545/UA/91/2010.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.

Prezydent Miasta Leszna
/-/ Tomasz Malepszy




Autor informacji: Izabela Kucharczyk - tel: 065 529 81 99
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-07-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-30
Zmian: 0




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.