Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ??BUDOWA ULIC TKACKIEJ, SOLNEJ, SNYCERSKIEJ I NOWEJ W LESZNIE WRAZ Z PRZEBUDOW? SIECI WODOCI?GOWYCH Z PRZY??CZAMI DO GRANIC POSESJI, PRZEBUDOW? SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ BUDOW? BRAKUJ?CYCH ODCINK??W KANALIZACJI DESZCZOWEJ?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U.  Nr  223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 3 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „budowa ulic Tkackiej, Solnej, Snycerskiej i Nowej w Lesznie wraz z przebudową sieci wodociągowych z przyłączami do granic posesji, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz budową brakujących odcinków kanalizacji deszczowej”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Lp.

 

Firma

Oferowana kwota

(brutto)

Punktacja

– kryterium cena

1.            

KONSORCJUM:

LIDER KONSORCJUM:

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

ul. Bema 33, 64-100 Leszno

PARTNER KONSORCJUM:

PTSH PRA-MAS Sp. z o.o.

ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno

 

 

 

1.767.714,71 zł

97,87

2.            

KONSORCJUM:

LIDER KONSORCJUM:

PRD-K ADAM Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Sosnowa 5 

PARTNER KONSORCJUM:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych KAMEL

Ul. B. Jeziorkowskiej 54, 64-100 Leszno

 

 

 

 

1.730.115,30 zł

 

100

3.            

EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Święciechowska 37 

 

 

1.753.378,93 zł

 

98,67

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

Wybrać ofertę konsorcjum firm PRD-K ADAM SP. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Sosnowej 5 (Lider) i Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych KAMEL z siedzibą w Lesznie przy ul. B. Jeziorkowskiej 54 (Partner) z ceną ofertową 1.730.115,30 zł brutto.

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

 

Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 4 sierpnia br.


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-07-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.