Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ??BUDOWA ??CIE??KI ROWEROWEJ W UL. SP???DZIELCZEJ W LESZNIE NA ODCINKU OD UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO DO UL. JANA STYKI?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U.  Nr  223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 3 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Spółdzielczej w Lesznie na odcinku od ul. Karola Szymanowskiego do ul. Jana styki”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Lp.

 

Firma

Oferowana kwota

(brutto)

Punktacja

– kryterium cena

1.            

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Bema 33 

 

419.187,00 zł

 

93,63

 

 

2.            

PRD-K ADAM Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Sosnowa 5 

 

392.497,59 zł

 

100

 

 

3.            

EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Święciechowska 37 

 

405.692,65 zł

 

96,75

 

 

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

Wybrać ofertę PRD-K ADAM SP. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Sosnowej 5 z ceną ofertową 392.497,59 zł brutto.

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

 

Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 28 lipca br.


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-07-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.