Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zam??wienia publicznego p.n. ??Nadz??r inwestorski na zadanie p.n. Przebudowa ulicy Dworcowej oraz placu przed dworcem PKP w Lesznie?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art.  92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr  223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że złożono 3 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Nadzór inwestorski na zadanie p.n. Przebudowa ulicy Dworcowej oraz placu przed dworcem PKP w Lesznie”.
            Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:
 
Lp.
Firma
Oferowana kwota
(brutto)
Punktacja
– kryterium cena
1.  
KOMPLET INWEST S.J.
Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj
Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp.
122 000,00
49,00
2.  
FEDERACJA SNT-NOT W POZNANIU
BIURO STUDIÓW I RZECZOZNAWSTWA PZITS
ODDZIAŁ LESZNO
ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno
59 780,00
100,00
3.  
REAL Włodzimierz Pospiech
ul. Łowiecka 57, 64-100 Leszno
91 500,00
65,33
 
W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:
Wybrać ofertę FEDERACJI SNT-NOT W POZNANIU, BIURO STUDIÓW I RZECZOZNAWSTWA PZITS, ODDZIAŁ LESZNO z siedzibą w Lesznie przy ul. Towarowej 1 z ceną ofertową 59 780,00 zł brutto.
            Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.
            Termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą wyznaczono na dzień 28 lipca 2010 r.

 


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-07-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.