Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania p.n. "Przebudowa ulicy Dworcowej oraz placu przed dworcem PKP w Lesznie"


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art.  92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr  223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że złożono 2 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Przebudowa ulicy Dworcowej oraz placu przed dworcem PKP w Lesznie”.
            Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:
 
Lp.
Firma
Oferowana kwota
(brutto)
Punktacja
– kryterium cena
1.  
Leszczyńskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
ul. Energetyków 4
64-100 Leszno
5 604 118,10
81,62
2.  
KONSORCJUM:
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
ul. Bema 33, 64-100 Leszno
PTSH PRA-MAS Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno
4 574 200,82
100
 
W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:
Wybrać ofertę Konsorcjum firm:
-      Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 – Lider Konsorcjum,
-      Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe  PRA-MAS Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 154 – Partner Konsorcjum,
z ceną ofertową 4 574 200,82 zł brutto.
            Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.
            Termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą wyznaczono na dzień 28 lipca 2010 r.

 


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-07-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.