Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy linii ??wiat??owodowej, ???cz?cej siedziby UM Leszna przy ul. S??owia??skiej 24, Al. Jana Paw??a II 21 i 23 z istniej?c? lini? ??wiat??owodow? w Al. Zygmunta Krasi??skiego (rejon ul. Wa??owej).

Numer dokumentu: ...
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 12.07.2010 r. wydana została decyzja nr 15/Ip/2010, kończąca postępowanie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii światłowodowej, łączącej siedziby UM Leszna przy ul. Słowiańskiej 24, Al. Jana Pawła II 21 i 23 z istniejącą linią światłowodową w Al. Zygmunta Krasińskiego (rejon ul. Wałowej).
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Al. Jana Pawła II 21, pok. Nr 27, w godz. 730 - 1530, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.
Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-07-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.