Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy linii ??wiat??owodowej ???cz?cej siedziby UM Leszna przy ul. S??owia??skiej 24, Al.Jana Paw??a II 21i 23 z istniej?c? lini? ??wiat??owodow? w Al.Zygmunta Krasi??skiego (rejon ul. Wa??owej)

Numer dokumentu: ...
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA LESZNA


Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.717, z zm.)


zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii światłowodowej łączącej siedziby UM Leszna przy ul. Słowiańskiej 24, Al.Jana Pawła II 21i 23 z istniejącą linią światłowodową w Al.Zygmunta Krasińskiego (rejon ul. Wałowej) wydane zostały postanowienia uzgadniające lokalizację przedmiotowej inwestycji;
- Postanowienie nr MZD-5545/UA/72/2010 z dnia 21.06.2010r. Miejskiego Zarząd Dróg i Inwestycji UM Leszna
- Postanowienie Nr 507/2010 z dnia 10.06.2010 r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu – Delegatura w Lesznie

Z treścią postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Leszna w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Al. Jana Pawła II 21, pok. Nr 24 w godz. 800 – 1400 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.
Prezydent Miasta Leszna

TOMASZ MALEPSZY

Autor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.