Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. PRZEBUDOWA CHODNIK??W W UL. SKARBOWEJ W LESZNIE


 

Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U.  Nr  223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 1 ofertę na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Przebudowa chodników w ul. Skarbowej w Lesznie”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonej oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

Lp.

Firma

Oferowana kwota

(brutto)

Punktacja

– kryterium cena

1.            

Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe DROGTRANZ Andrzej Paradowski

56-200 Góra ul. Witosa 8

 

77.903,71

100

 

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

Wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Drogowo – Trnsportowego DROGTRAZ Andrzej Paradowski z siedzibą w Górze przy ul. Witosa 8 z ceną ofertową 77.903,71 zł brutto.

Wybrana oferta była jedyną ofertą w przedmiotowym postępowaniu i nie podlegała odrzuceniu.

 

Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 7 lipca br.


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-28
Zmian: 0




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.