Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot: zam??wienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cen? na wykonanie pe??nobran??owej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w stadium projektu wykonawczego, budynku Inkubatora Przedsi?biorczo??ci przy ul. Geodet??w w Lesznie.


Miasto Leszno jako inwestor zastępczy

działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zawiadamia, że jako najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zamówienia publicznego prowadzonego, w trybie zapytania o cenę, na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w stadium projektu wykonawczego, budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Geodetów w Lesznie, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś
ul. Antonińska 6
64-100 Leszno

Cena wybranej oferty: 134 200,00 zł. z podatkiem VAT
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ceną ofertową i punktacją przyznaną w kryterium cena:

L.p.
Firma
Oferowana cena brutto w zł.
Punktacja w kryterium cena
1.
REAL Włodzimierz Pospiech
ul. Łowiecka 57
64-100 Leszno
167 140,00
80,4
2.
Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś
ul. Antonińska 6
64-100 Leszno
 
134 200,00
100,0
3.
Piotr Adamczewski ARCHITEKT
Wilkowice, ul. Lipowa 60
64-115 Święciechowa
187 880,00
71,4

 


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.